Garanti Och Villkor

Vid åberopande av växtgaranti gäller att du låter växten stå kvar på växtplatsen tills du rådgjort med oss och har möjlighet att tillhandahålla aktuella fotografier som tydligt visar vad du anser är grund för åberopande av garanti. Är det mer omfattande utbyte kan även garantibesök komma att göras.

I båda dessa fall gäller att du måste starta ett ärende via mejl av ärendetyp Reklamation för korrekt hantering.

Alla reklamationer kring planta förutom antal som är fel i leverans tas emot endast via e-post.

När ett reklamationsärende startas är gången följande:

• Ni mejlar in till oss med begärd info, saknas foto så behandlas ej er reklamation.

• Vi gör en analys av att ni uppfyller våra garantivillkor kring jordförbättring, plantering och bevattning. Så gör en komplett ifylld reklamation.

• Vi återkommer till er via mejl eller samtal inom 10–20 dagar för åtgärdsförslag.

• Åtgärdsförslag utförs tidigast den första svala perioden efter er planeringsperiod. Dvs Ni planterar Mars - Juni - åtgärd görs i Sept/okt. Ni planterar Juli-Okt - åtgärd utförs April/Maj året efter.

• Vi ersätter planta som dötts ut.

• Åtgärdsförslag behöver inte vara ny planta utan kan ges i råd av tex nedklippning, gödning, bevattningssystem etc.

• Planta som ersätts ska vara utan chans för överlevnad, pga fördröjning i vintergrönt så tas det i hänsyn i och med att åtgärd görs först efter att plantan ska ha etablerat sig.

• Garantin sker en gång per order, dvs ej garanti på garanti. För att undvika problem så görs avräkning av eventuella bytesplantor inte innan minst 6-12 månader efter plantering. Ofta repar sig plantor.

• Ni som vintertäcker och skyddar era plantor omfattas av ett eventuellt andra byte.

• 12 månaders växtgaranti omfattas ni av som fått planteringen utförd av oss, ni ska då om ni finns i zon 2 ha vintertäckt med skuggväv minst första våren. Zon 3-6 kan behöva även andra våren skyddas.

OBS! Alla godkända utbyten av plantor på garantin levereras endast via oss.Garantier

Vår växtgaranti innebär att du som kund ska få en felfri växt som uppfyller branschens krav på kvalitet, sundhet och sortäkthet. Du har därför alltid 12 månaders växtgaranti på våra växter.

Denna garanti innebär att en planta som inte är sortäkta eller inte utvecklar sig normalt, trots adekvat skötsel och växtplats, ersätts av en ny under garantitiden. Om det inte är ställt utom rimligt tvivel att plantan är död eller har allvarliga brister som ej kommer att återhämta sig ger vi alltid växten minst 6-12 månader för att uppvisa bättring efter våra råd.

Eventuella utbyten sker endast april/maj/juni och sept/okt/nov.

Garantin gäller inte för skador som orsakats av bristande omvårdnad, felaktig skötsel, olyckor eller annat utanför vår kontroll. Detta inkluderar exempelvis bristande bevattning eller över bevattning, köld- eller vindskador, felgödsling, undermålig dränering på växtplatsen eller nära växtplatsen, översvämning, förgiftning och skador orsakade av djur eller människor.

Vidare görs inga garantiutbyten under den tidiga etableringsperioden, inom 6-12 månader efter plantering.

Observera att garantin inte förlängs i samband med utbyten, varken för utbytesplantor eller för ursprungligen levererade plantor, och således görs garantiutbyte vid ett tillfälle. Vi förbehåller oss rätten att istället för att byta ut plantor.

• Vi reserverar oss för eventuella skrivfel i texter.